ATT FÅ BESÖK

Sidan uppdaterad 2018-07-12
                                                                                                                                         Läs mer nedan!


Orsa Besöksgrupp vänder sig till dig som önskar få besök i hemmet, promenad- eller ledsagarhjälp, komma ut på en cykeltur i vår Taxi TrioBike, hjälp att ringa samtal, få en säkerhetsgenomgång av hemmet eller hjälp med att läsa och fylla i papper med mera.