ATT FÅ BESÖK

Orsa Besöksgrupp vänder sig till dig som önskar få besök i hemmet, promenad- eller ledsagarhjälp, komma ut på en cykeltur i vår Taxi TrioBike, hjälp att ringa samtal, få en säkerhetsgenomgång av hemmet eller hjälp med att läsa och fylla i papper med mera.

Hur gör jag för att få ett besök i hemmet?
Du kan ringa själv, be en anhörig eller vän att kontakta Margareta Stjernqvist genom
att ringa 070-601 11 55 eller sända SMS, sända E-post orsabesoksgrupp@gmail.com.