ATT FÅ BESÖK

Sidan uppdaterad 2019-10-30
                                                                                                                                         Läs mer nedan!

Orsa Besöksgrupp vänder sig till dig som önskar få besök i hemmet, promenad- eller ledsagarhjälp, komma ut på en cykeltur i vår Taxi TrioBike, hjälp att ringa samtal, få en säkerhetsgenomgång av hemmet eller hjälp med att läsa och fylla i papper med mera.

Hur gör jag för att få ett besök i hemmet?
Du kan ringa själv, be en anhörig eller vän att ringa, mejla eller SMSa till Margareta Stjernqvist.
Mer information?   Klicka här