Vision/mål

Orsa Besöksgrupp Vision och mål

Vision

 • Vi ska bli den bästa besöksgruppen i hela Sverige. 

Mål

Orsa Besöksgrupps mål och inriktning är att arbeta aktivt för att främja de ensamma och äldres hälsa, välmående och trygghet genom att...

 • bryta de ensammas ofrivilliga isolering.
 • de ska känna att de finns och blir sedda.
 • de ska få besök i hemmet för social samvaro.
 • anordna aktiviteter där de får träffa andra.
 • vara ledsagare till läkare och tandläkare m.m.
 • hjälpa till att läsa och fylla i papper m.m.
 • hjälpa till i kontakten med myndigheter.
 • förebygga fallolyckor i hemmet.
 • följa med på en cykeltur eller annan utflykt.
 • de flesta av Orsas befolkning ska känna till Orsa Besöksgrupp och vad vi gör.

Mål under 2024

 • Att lansera en rekryteringsvideo på Facebook, Instagram och på vår hemsida.
 • Orsa Besöksgrupp ska bli mer aktiv på Facebook, Instagram och på hemsidan.
 • Starta upp projektet "att förebygga fallolyckor i hemmet".
 • Cykelturer med Taxi TrioBike ska startas upp senast i maj månad.
 • Att försöka ha kvar de volontärer som jag hade före Covid -19 pandemin.
 • Rekrytera sex nya under 75 år.
 • Att försöka hitta en "Kronprinsessa" som kan hjälpa mig och eventuellt efterträda mig i en framtid.
 • Att starta upp våra allmänna aktiviteter igen.
 • Göra mer reklam och insändare i tidningar m.m.
 • Skaffa nya sponsorer så att vi kan köpa in en ny monocykel där vi endast skjutsar en person.
 • Orsa Besöksgrupps hemsida ska 31 december 2024 ha haft minst 1000 besök under året samt att
 • Orsa Besöksgrupp ska ha minst 100 följare på Facebook och Instagram under 2024.