VISION/MÅL

Orsa Besöksgrupp Vision och mål

Vision

 • Vi ska bli den bästa besöksgruppen i hela Sverige. 
 • Vi ska arbeta för ett Seniorboende i Orsa.

Mål

Orsa Besöksgrupps mål och inriktning är att arbeta aktivt för att främja de ensamma och äldres hälsa, välmående och trygghet genom att...

 • bryta de ensammas ofrivilliga isolering.
 • de ska känna att de finns och blir sedda.
 • de ska få besök i hemmet för social samvaro.
 • anordna aktiviteter där de får träffa andra.
 • vara ledsagare till läkare och tandläkare m.m.
 • hjälpa till att läsa och fylla i papper m.m.
 • förebygga fallolyckor i hemmet.
 • följa med på en cykeltur.
 • de flesta av Orsas befolkning ska känna till Orsa Besöksgrupp och vad vi gör.

Mer information? Klicka här