Ta hand om varandra! Ett samtal till någon som sitter ensam betyder så mycket.

Orsa Besöksgrupp hjälper de personer som bor i Orsa kommun och som tillhör någon av riskgrupperna. Vi hjälper dig gärna med:

- handling av mat- och apoteksvaror
- hämta paket eller låneböcker på biblioteket
- samtalsstöd om du behöver någon att prata med
- kontakt med myndigheter, VårdC, försäkringsbolag
- hjälp med att ansöka om bostadstillägg, färdtjänst eller hörapparat med mera
- hembesök görs i undantagsfall efter samtal

Om du vill ha hjälp eller fråga om något så hör av dig till Margareta Stjernqvist 070-601 11 55.

Orsa Besöksgrupp följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.