Så här går det till!


Steg 1
Kunden/anhörig/vän kontaktar Orsa Besöksgrupp Margareta Stjernqvist 070-601 11 55 som är ansvarig för handlingshjälpen i Orsa kommun om att handlingshjälp önskas.

Steg 2
Kundens önskemål gås igenom, exempelvis var handling eller hämtning av varor ska
ske och hur betalningen ska gå till.

Steg 3
Ansvarig kontaktar aktuell volontär.

Steg 4
Ansvarig återkommer till kund med volontärens namn och telefonnummer samt mer information om hur det hela kommer gå till. Kunden skriver handlingslista så den är klar
tills volontären kommer. En affär i Orsa väljs ICA, Coop eller Willys.

Steg 5
Volontären kontaktar kunden för att presentera sig och gör upp om exempelvis handlingsdag och betalningssätt.

Steg 6
Volontären åker till kunden och hämtar kassar, handlingslista och eventuella pengar eller kort. Volontären spritar sina händer innan volontären besöker kunden.

Steg 7
Volontären tar kassar, handlingslista och åker och handlar. Om något är oklart vid handlingen är det bra att spara alla oklarheter till sist och sedan ringa kunden för att höra vad som ska köpas istället för det som eventuellt inte fanns. En rekommendation är att bara åka till en affär. Detta bestämmer naturligtvis volontären själv.

Steg 8
Vid återkomst till kunden spritar volontären sina händer innan volontären går in till kunden. Kvitto och betalningen redovisas. Om volontären behöver gå in med kassarna skall volontären ta av sig skorna och eventuella broddar samt hålla sig på avstånd från kunden. När volontären har lämnat kassarna och lämnar kunden är det dags att sprita händerna igen.

Steg 9
Senast dagen efter första handlingen kommer den ansvarige kontakta både volontär och kund för att höra om allt gick bra. Om det gick bra så kan kunden välja att kontakta samma volontär varje gång som den behöver hjälp.

Övrig viktig information:
- Alla volontärer måste själva ta på sig ansvaret att vara friska och krya vid besök
  hos kunden.
- Alla volontärer måste följa de hygienrutiner som de får information om från ansvarig.
- Alla volontärer har giltigt ID-kort eller körkort.
- Alla Orsa Besöksgrupps volontärer är försäkrade.
- Om bil används vid handling så ska den vara besiktigad och försäkrad av den som
  äger bilen.
- Volontären skall bära en gul väst som visar att volontären tillhör Orsa Besöksgrupp.

Om problem av något slag skulle uppstå så ska Margareta Stjernqvist som är ansvarig för handlingshjälpen kontaktas så snart som möjligt på 070-601 11 55.

Orsa Besöksgrupp följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.