HUR GÅR DET TILL?

Så här går det till:
Steg 1
Kontakta Orsa Besöksgrupp Margareta Stjernqvist 070-601 11 55 som är ansvarig för handlingshjälpen i Orsa kommun.

Steg 2
Kundens önskemål gås igenom, exempelvis var handling eller hämtning av varor ska
ske och hur betalningen ska gå till.

Steg 3
Ansvarig kontaktar aktuell volontär.

Steg 4
Ansvarig återkommer till kund med volontärens namn och telefonnummer samt mer information om hur det hela kommer gå till. Kunden skriver handlingslista så den är klar
tills volontären kommer.

Steg 5
Volontären kontaktar kunden för att presentera sig och gör upp om exempelvis handlingsdag och betalningssätt.

Steg 6
Kunden förbereder handlingen genom att ställa en stol utanför dörren.
Kassar och handlingslista läggs på stolen tillsammans med eventuellt
betalningsmedel. Kontanter läggs i en plastpåse.

Volontären ska inte gå in utan stanna 1,5-2 meters avstånd från dörren!

Alla volontärer måste vara beredda på att visa upp ID-kort eller körkort när de kommer,
om kunden begär det.

Volontären spritar sina händer innan de ringer på dörren men även efter det att kassarna hämtats.

Steg 7
Volontären tar kassar, handlingslista och åker och handlar. Om något är oklart vid handling
är det bra att spara alla oklarheter till sist och sedan ringa kunden för att höra vad som ska köpas istället för det som eventuellt inte fanns. En rekommendation är att bara åka till en affär. Detta bestämmer naturligtvis volontären själv. Volontären spritar sina händer när handlingen är klar.

Steg 8
Vid återkomst till kunden spritar volontären sina händer och ställer därefter kassarna med matvarorna på stolen eller golvet. Volontären ringer på dörren och backar bort. Prata med kunden på avstånd. Kvitto och betalningen redovisas. Om volontären behöver gå in med kassarna skall volontären bära munskydd och kunden gå in och hålla sig på avstånd. När volontären har lämnat kassarna och lämnar kunden är det dags att sprita händerna igen.

Steg 9
Senast dagen efter första handlingen kommer den ansvarige kontakta både volontär och kund för att höra om allt gick bra. Om det gick bra så kan kunden välja att kontakta samma volontär varje gång som den behöver hjälp.

Övrig viktig information:
- De volontärer som hjälper till med handling måste alla vara under 70 år.
- De får inte tillhöra någon riskgrupp oavsett ålder.
- Alla volontärer måste själva ta på sig ansvaret att vara friska och krya vid besök
  hos kunden.
- Alla volontärer måste följa de hygienrutiner som de får information om från ansvarig.
- Alla volontärer har giltigt ID-kort eller körkort.
- Alla Orsa Besöksgrupps volontärer är försäkrade.
- Om bil används vid handling så ska den vara besiktigad och försäkrad av den som
  äger bilen.
- Volontären skall bära en gul väst som visar att volontären tillhör Orsa Besöksgrupp.

Om problem av något slag skulle uppstå så ska Margareta Stjernqvist som är ansvarig för handlingshjälpen kontaktas så snart som möjligt på 070-601 11 55.

Orsa Besöksgrupp följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.