HUR GÅR DET TILL?

Så här går det till:
Steg 1
Kontakta Orsa Besöksgrupp Margareta Stjernqvist 070-601 11 55.

Steg 2
Kundens önskemål gås igenom exempelvis var handling eller hämtning av varor ska ske och hur betalningen ska gå till.

Steg 3
Margareta kontaktar aktuell volontär.

Steg 4
Margareta återkommer till kund med volontärens namn och telefonnummer samt mer information om hur det hela kommer gå till. Kunden skriver handlingslista så det är klart tills volontären kommer.

Steg 5
Volontären kontaktar kunden för att presentera sig och exempelvis handlingsdag och betalningssätt bestäms.

Steg 6
Kunden förbereder handlingen genom att ställa en stol utanför dörren.
Kassar och handlingslistan läggs på stolen tillsammans med eventuellt betalningsmedel.

Volontären ska inte gå in utan stanna 2 meter ifrån dörren!

Alla volontärer måste vara beredda på att visa upp ID-kort eller körkort när de kommer,
om kunden begär det.

Volontären spritar sina händer innan de ringer på dörren men även efter det att kassarna hämtats.

Steg 7
Volontären tar kassar och handlingslista och åker och handlar. Om något är oklart vid handling är det bra att ha telefonkontakt med kunden så volontären köper rätt sorts vara.

Steg 8
Vid återkomst spritar volontären sina händer och ställer därefter kassarna med matvarorna på stolen eller golvet. Volontären ringer på dörren och backar bort. Prata med kunden på avstånd. Kvitto och betalningen redovisas. Om volontären behöver gå in med kassarna skall volontären bära munskydd. När volontären har lämnat kassarna och lämnar kunden är det dags att sprita händerna igen.

Steg 9
Senast dagen efter första handlingen kommer Margareta att kontakta både volontär och kund för att höra om allt gick bra. Om det gick bra så kan kunden välja att kontakta samma volontär varje gång som hjälp behövs utan att ringa Margareta.

Övrig viktig information:
- De volontärer som används för handling måste alla vara under 70 år.
- De får inte tillhöra någon riskgrupp oavsett ålder.
- Alla volontärer måste själva ta på sig ansvaret att vara friska och krya vid besök hos kunden.
- Alla volontärer måste följa de hygienrutiner som de får information om från ansvarig.
- Alla volontärer har giltigt ID-kort eller körkort.
- Alla Orsa Besöksgrupps volontärer är försäkrade.
- Om bil används så är den besiktigad och försäkrad.
- Volontären skall bära en gul väst som visar att volontären tillhör Orsa Besöksgrupp.

Om problem av något slag skulle uppstå så ska Margareta Stjernqvist kontaktas
snarast 070-601 11 55.

Orsa Besöksgrupp följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.