Nätverk

I detta nätverk är alla välkomna som arbetar i en besöksgrupp exempelvis inom Svenska kyrkan, Missionskyrkan, Röda Korset, PRO, SPF eller annan förening. Du som själv besöker någon är också välkommen i denna grupp.

Vi kommer att börja i liten omfattning att bygga detta nätverk för att se om det finns ett intresse.
Frågor som vi tycker är viktiga är:

  • Hur får man fler volontärer, i olika åldrar?
  • Hur marknadsförs besöksgruppens verksamhet?

  • Vilka aktiviteter erbjuds?

  • Hur ser organisationen ut?

  • Vilka bidrag finns att söka?

  • Vilka försäkringar behövs?

  • Vilka utbildningar behöver volontärerna för att kunna göra ett ännu bättre arbete?

Frågorna kan vara många. Kom gärna med mer frågor som vi kan lägga upp i listan ovan.
Om du tycker att det verkar intressant att vara med i nätverket så hör av dig via mail.

Vårt mål är att nätverket ska bli en bra hjälp i alla besöksgruppers verksamhet i Sverige så att vi kan erbjuda bra aktiviteter med bra kvalité. Vilka kontaktvägar som kommer att användas får visa sig framöver.

Hör gärna av dig till Margareta Stjernqvist 070-601 11 55 alt orsabesoksgrupp@gmail.com.