Läs mer nedan!

                                                                                                                Sidan uppdaterad 2018-07-12
Läs mer nedan!

Doris Gerdin fick göra premiärturen den 24 augusti 2017 med Orsa Besöksgrupps cykeltaxi.

Till vänster står Carina Hedman aktivitetssamordnare Lillåhem, bredvid  Doris sitter Anna-Lena Jespersen aktivitetssamordnare Orsagården. 

Till höger står Marie-Louise Axelsson och Markus Lavesson och Pilot är Margareta Stjernqvist ordf, alla från Orsa Besöksgrupp.                                                                           
                                                                                                                          Foto: Sanna Ehnlund/DT

Utbildning av cykelpiloter startar 16 april 2018.
Anmälan till Margareta Stjernqvist 070-601 11 55

Cykling för äldre i Orsa

Vårt nya projekt "Cykling för äldre i Orsa" sjösattes den 5 juli under Orsayran 2017. Med en Taxicykel  el-cykel erbjuder vi cykelturer till ensamma och äldre i Orsa. Vi vill ge dem en möjlighet att komma ut och få frisk luft, känna vinden i håret samt att få uppleva naturen. Att kunna se något annat än rummets fyra väggar kan göra underverk. Idén  till att erbjuda ensamma och äldre dessa cykelturer föddes i Danmark 2012. Idén har under början av 2017 spridit sig till ca 26 länder. I Sverige finns nu cyklar i bl.a. Orsa, Linköping, Malmö, Sundbyberg och Uppsala. Det tillkommer hela tiden nya städer och orter som köper in dessa fantastiska cyklar. Såklart ska även lilla Orsa ha en eller två cyklar.


Mål

Orsa Besöksgrupp har som mål att inom en treårsperiod anskaffa totalt två stycken Taxicyklar el-cyklar finansierade genom sponsring från våra fantastiska företag i Orsa eller Orsa kommun. Vi vill kunna erbjuda så många som möjligt dessa härliga cykelturer. Undersökningar har visat att de som följt med på cykelturer har fått bättre aptit, behöver mindre mediciner, sover bättre och är gladare vilket i sin tur gjort att livskvalitén har blivit bättre.

Målgrupper

Boende på Orsagården och Lillåhem i första hand men även personer med funktionsnedsättning, ensamma och äldre i Orsa med omnejd.

Cykelpiloter/Volontärer

De flesta av Orsa Besöksgrupps volontärer är 70+ och har kanske inte orken att vara cykelpiloter. Därför behövs lite yngre förmågor så att projektet kan genomföras.

Det har även framförts önskemål från nyanlända om att få hjälpa till med något så att de slipper sitta inomhus och må dåligt för att de inte har något att göra. Detta är ett perfekt tillfälle för att öka förståelsen mellan äldre och nyanlända genom erfarenhetsutbyte, naturligtvis frivilligt. Ett krav är att de nyanlända måste kunna göra sig förstådda på svenska och kunna cykla för att detta ska fungera.

Även andra Orsabor är mycket välkomna att hjälpa till. Ni behövs verkligen då ni gör en mycket viktig insats för de ensamma och äldres välmående.

Alla Piloter utbildas i hur man på ett säkert sätt ska framföra cykeln. Ett cykelprov genomförs både teoretiskt och praktiskt. Endast godkända piloter får använda cykeln med passagerare.

Uppföljning

En kontinuerlig uppföljning kommer att göras. Efter varje säsong görs en utvärdering vad gäller utnyttjandegrad och positiva effekter på de som har utnyttjat Taxicykeln. Säsongen är april-oktober beroende på hur vädret är. Vår första utvärdering kommer göras efter att säsongen 2018 är slut.