CYKELVOLONTÄRER SÖKES! Läs mer nedan!

Doris Gerdin fick göra premiärturen den 24 augusti 2017 med Orsa Besöksgrupps cykeltaxi.Till vänster står Carina Hedman aktivitetssamordnare Lillåhem, bredvid  Doris sitter Anna-Lena Jespersen aktivitetssamordnare Orsagården. 

Till höger står Marie-Louise Axelsson och Markus Lavesson och Pilot är Margareta Stjernqvist ordf, alla från Orsa Besöksgrupp.                                              

Foto: Sanna Ehnlund/DT.   Läs mer nedan! 

Utbildning av cykelpiloter pågår april-oktober.
Anmäl dig redan nu på 070-601 11 55. Vi behöver dig! Läs mer nedan!

Cykling för äldre i Orsa

Vårt projekt "Cykling för äldre i Orsa" sjösattes den 5 juli under Orsayran 2017. Med en Taxicykel  el-cykel erbjuder vi cykelturer till de som har ett funktionshinder eller är äldre i Orsa och som har svårt att komma ut. Vi vill ge dem en möjlighet att komma ut och få frisk luft, känna vinden i håret samt att få uppleva naturen. Att kunna se något annat än rummets fyra väggar kan göra underverk. Idén  till att erbjuda dessa personer cykelturer föddes i Danmark 2012. Idén har under början av 2017 spridit sig till ca 26 länder. I Sverige finns nu cyklar i bl.a. Linköping, Malmö, Sundbyberg, Uppsala och såklart lilla Orsa med flera. Det tillkommer hela tiden nya städer och orter som köper in dessa fantastiska cyklar. Vårt mål är att kunna köpa in en cykel till, en monocykel, så att vi kan ta oss upp i våra byar i Orsa. Den vi har idag är för stor och tung för att kunna göra detta.

Mål

Orsa Besöksgrupp har som mål att inom en fyraårsperiod anskaffa totalt två stycken Taxicyklar
elcyklar finansierade genom sponsring från våra fantastiska företag i Orsa eller Orsa kommun.

Vi vill kunna erbjuda så många som möjligt dessa härliga cykelturer. Undersökningar har visat att de som följt med på cykelturer har fått bättre aptit, behöver mindre mediciner, sover bättre och är gladare vilket i sin tur gjort att livskvalitén har blivit bättre.

Målgrupper

Boende på Orsagården och Lillåhem i första hand men även personer med funktionsnedsättning, ensamma och äldre i Orsa med omnejd.

Cykelpiloter/Volontärer

De flesta av Orsa Besöksgrupps volontärer är 70+ och har kanske inte orken att vara cykelpiloter. Därför behövs lite yngre förmågor så att projektet kan genomföras.

Det har även framförts önskemål från nyanlända om att få hjälpa till med något så att de slipper sitta inomhus och må dåligt för att de inte har något att göra. Detta är ett perfekt tillfälle för att öka förståelsen mellan äldre och nyanlända genom erfarenhetsutbyte, naturligtvis frivilligt. Ett krav är att de nyanlända måste kunna göra sig förstådda på svenska och kunna cykla för att detta ska fungera.

Även andra Orsabor är mycket välkomna att hjälpa till. Ni behövs verkligen då ni gör en mycket viktig insats för de funktionshindrade, ensamma och äldres välmående.

Alla Piloter utbildas i hur man på ett säkert sätt ska framföra cykeln. Ett cykelprov genomförs både teoretiskt och praktiskt. Endast godkända piloter får använda cykeln med passagerare. Efter godkännande så bestämmer piloten själv när den är redo att köra passagerare.