Viktig information! Hur går handlingen till? Handhygien!

Viktig information
Du som volontär åtar dig att aldrig besöka kunden om du har några som helst förkylningssymtom. Ringer snarast Margareta Stjernqvist som tar in en annan volontär.

Du ska helst inte besöka områden eller arbeta i yrken där smittspridningen är stor. Allt för att skydda våra äldre.

Volontären ska aldrig gå närmare än 2 meter från kunden.

Alla volontärer måste kunna visa upp ID-kort eller körkort om kunden så begär.

Så här går handlingen till
Steg 1
Kunden kontaktar Margareta Stjernqvist om att handlingshjälp behövs.
Margareta tar nödvändiga uppgifter för att kunna välja rätt volontär.

Steg 2
Margareta kontaktar den volontär som passar bäst och lämnar över namn och telefonnummer till den som vill ha hjälp.

Steg 3
Margareta kontaktar kunden och talar om volontärens namn och telefonnummer.

Steg 4
Du kontaktar den kund som du blivit tilldelad och gör upp om hur kunden vill betala, vilken affär kunden vill ha handlat i samt vilken dag som passar.

Betalning med Swish
Be kunden att ta ett foto av handlingslistan för att sända över den till dig. Antingen sänder kunden över pengar till dig i förväg eller så lägger du ut pengar för det som handlas och får sedan betalt när du kommer med varorna. Du åker direkt och handlar utan att träffa kunden först. Ni gör sedan upp när varorna avlämnas.

Betalning med Kontanter eller ICA-kort
I det här fallet måste du först åka hem till kunden och hämta pengar eller ICA-kort. Ta med handlingslista och kassar när du sedan åker för att handla.

Du lägger ut pengar (kunden har inte Swish)
Kunden talar om vad och var du ska handla. Du åker och handlar direkt utan att besöka kunden först. Ni gör sedan upp när varorna avlämnas. Ta med växelkassa.

Betalning med kontokort
Inget som vi rekommenderar. Om det blir aktuellt ska man helst vara två stycken volontärer.

Steg 5
Du åker och handlar. Om någon vara inte finns ring kunden och fråga om du kan ta något annat som passar.

Steg 6
När du kommer till kunden ställ kassarna på golven och lägg pengar, kvitton o.dyl. på stolen om det finns någon. Ring/knacka på dörren och gå tillbaka 2 meter. Prata med kunden på avstånd. Visa Körkort eller ID-kort om kunden vill. Gör upp betalningen.

Steg 7
Efter första handlingen kontaktas "kunden" och volontären av Margareta för att höra om allt fungerat bra. Om allt var bra så kommer volontären fortsätta att hjälpa "kunden".

------------------------

Vad gäller våra volontärer så kontrolleras det att körkortet är giltigt och att bilen de kör är besiktigad och har försäkring. Om dessa kriterier uppfylls så omfattas volontären av Orsa Besöksgrupps försäkringar.

------------------------

Hygienrutiner för volontärer som ska hjälpa till med att handla

1.  Nytvättade händer när du åker hemifrån.

2. Sprita händerna innan du går ur bilen.

3. Stanna alltid kvar utanför dörren även om de vill att du går in. Håll avstånd på två meter om
    möjligt.

4. Ta emot betalningsmedel och handlingskasse.

5. Åk och handla.

6. Sprita händerna när du har handlat.

7. Åk tillbaka och lämna varorna och betalmedel.

OBS! Du kan även sprita bilratten och växelspaken.


Hur ska du göra när du tvättar händerna?

0. Tag gärna av dina ringar eller lägg undan dem tills Covid -19 är över. 

1.  Blöt händerna och handleder med vatten.

2. Tag tvål och gnugga upp ett lödder handflata mot handflata.

3. Lägg höger handflata över vänster handrygg och gnugga även mellan fingrarna.
    Gör nu samma sak med vänster handflata över höger handrygg.

4. Handflata mot handflata med sammanflätade fingrar. Gnugga.

5. Baksida av fingrarna mot motsatta handflata, var fingrarna griper in i varandra. Gnugga.

6. Gnugga dina tummar, först höger och sedan vänster.

7. Gnugga med dina högra fingrar i vänster handflatan och sedan tvärt om.

8. Roterande tvätt av bägge handlederna.

Samma program gäller för handsprit. Tag 2-5 ml handdesinfektion och gnugga.

Låt handtvätten ta ca 30 sekunder. Sjung "Imse vimse spindel" eller "blinka lilla stjärna där" under tiden.