Viktig information! Hur går handlingen till? Handhygien!

                                                                                        Läs även underflikar i menyn handlingshjälp.

Viktig information
Du som volontär åtar dig att aldrig besöka kunden om du har några som helst förkylningssymtom. Ringer snarast Margareta Stjernqvist,ansvarig, som tar in en annan volontär.

Du ska helst inte besöka områden eller arbeta i yrken där smittspridningen är stor. Allt för att skydda våra äldre.

Volontären ska aldrig gå närmare än 1,5-2 meter från kunden. 

De hygienrutiner som gäller skall följas av alla Orsa Besöksgrupps volontärer. De hygienrutiner som gäller för Orsa Besöksgrupp meddelas av ansvarig Margareta Stjernqvist.

Alla volontärer måste kunna visa upp ID-kort eller körkort om kunden så begär.

Volontären skall alltid bära tilldelad gul väst för att visa för den man besöker att volontären kommer från Orsa Besöksgrupp. Den gula västen talar också om för allmänheten att vi utför ett viktigt arbete som betyder mycket för de som vi hjälper. Jag brukar få uppmuntrande ord och lite frågor om hur vi arbetar. Vi ska vara stolta över vårt arbete och bära västen med insikten att vi även kan inspirera andra till att göra en insats för andra människor.

Så här går handlingen till
Steg 1
Kunden, anhörig eller en vän kontaktar Margareta Stjernqvist om att handlingshjälp behövs.
Margareta tar nödvändiga uppgifter för att kunna välja rätt volontär.

Steg 2
Margareta kontaktar den volontär som passar bäst och lämnar över namn och telefonnummer till den som vill ha hjälp.

Steg 3
Margareta kontaktar kunden och talar om volontärens namn och telefonnummer.

Steg 4
Volontären kontaktar den kund som den blivit tilldelad och gör upp om hur kunden vill betala, vilken affär kunden vill ha handlat i samt vilken dag som passar.

Betalning med Swish
Be kunden att ta ett foto av handlingslistan för att sända över den till dig. Antingen sänder kunden över pengar till dig i förväg eller så lägger du ut pengar för det som handlas och får sedan betalt när du kommer med varorna. Du kan direkt åka och handlar utan att träffa kunden först. Ni gör sedan upp när varorna avlämnas.

Betalning med Kontanter eller ICA-kort
I det här fallet måste du först åka hem till kunden och hämta pengar eller ICA-kort. Ta med handlingslista och kassar när du sedan åker för att handla.

Du lägger ut pengar (kunden har inte Swish)
Du ringer kunden som talar om vad och var du ska handla. Du åker och handlar direkt utan att besöka kunden först. Ni gör sedan upp när varorna avlämnas. Ta med växelkassa.

Betalning med kontokort
Känner du som volontär dig trygg med att ta emot ett kontokort så är det okey.

Steg 5
Du åker och handlar. Tag alltid kundens telefonnummer. Om någon vara inte finns så ringer du kunden och fråga om du kan ta något annat som passar. Samla gärna ihop det du vill fråga kunden om när du nästan är klar. 

Steg 6
Sprita händerna innan du går fram till kundens dörr. När du kommer till kunden ställ kassarna på golven och lägg pengar, kvitton o.dyl. på stolen om det finns någon. Ring/knacka på dörren och gå tillbaka 1,5-2 meter. Prata med kunden på avstånd. Visa Körkort eller ID-kort om kunden vill. Gör upp betalningen. Om du behöver bära in kassarna skall du använda munskydd. Efter avslutat besök sprita händerna igen.

Steg 7
Efter det första handlingstillfället kontaktas kunden och volontären av Margareta Stjernqvist för att höra om allt fungerat bra. Om allt var bra så kommer volontären fortsätta att hjälpa kunden.

------------------------

Vad gäller våra volontärer så kontrolleras det att körkortet är giltigt och att bilen de kör är besiktigad och har försäkring.

------------------------

Hygienrutiner för volontärer som ska hjälpa till med att handla

1.  Nytvättade händer när du åker hemifrån.

2. Sprita händerna innan du går ur bilen.

3. Stanna alltid kvar utanför dörren även om de vill att du går in. Håll avstånd på två meter om
    möjligt. Om du behöver gå in med matkassarna ska du ha munskydd. Kunden ska kliva
    tillbaka och ge dig utrymme.

4. Kunden ska lägga betalningsmedel och handlingskassar på en stol eller på golvet utanför
   dörren.

5. Sprita händerna.

6. Åk och handla.
    Använd helst engångshandskar när du går in i affären. Sprita dina händer/handskar
    noga och ta extra mycket på vagns- och korghandtaget.

8. Packa varorna i kassarna. Kör ut varorna och ställ bort vagnen/korgen.

9. Släng handskarna och sprita händerna.

10. Åk tillbaka till kunden och lämna varorna och betalmedel på stolen eller golvet.
     Ring på dörren. Backa tillbaka. Om de vill så kan du bära in varorna måste du
     sätta på dig munskydd.

11. Tillbaka i bilen spritar du händerna igen. Sprita gärna bilratten och växelspaken m.m.

OBS!
Om du kör en kund i din bil så måste du vara noggrann med spritningen. Kunden ska sitta i baksätet bakom passagerarsätet. I bland måste du hjälpa kunden att sätta på sig bilbältet. Eftersom du då kommer nära så måste du ha munskydd på dig. Ge gärna kunden lite sprit till sina händer innan ni startar turen och sedan när de sätter sig i bilen igen. Tänk på att när du pratar med kunden vänd dig då inte om utan prata framåt. Se till att även kunden har munskydd om det går. En del kunder kan ha problem med andningen och klarar inte av att andas med munskydd. I detta fall så kan kunden åka med ändå men ska informeras om riskerna.

----------------------------

Hur ska du göra när du tvättar händerna?

0. Tag gärna av dina ringar eller lägg undan dem tills Covid -19 är över. 

1.  Blöt händerna och handleder med vatten.

2. Tag tvål och gnugga upp ett lödder handflata mot handflata.

3. Lägg höger handflata över vänster handrygg och gnugga även mellan fingrarna.
    Gör nu samma sak med vänster handflata över höger handrygg.

4. Handflata mot handflata med sammanflätade fingrar. Gnugga handflatorna mot varandra.

5. Gnugga dina tummar, först höger och sedan vänster.

6. Gnugga med dina högra fingrar i vänster handflatan och sedan tvärt om.

7. Roterande tvätt av händerna och bägge handlederna.

Samma program gäller för handsprit. Tag 2-5 ml handdesinfektion och gnugga tills det torkat in.

Låt handtvätten ta ca 30 sekunder. Sjung "Imse vimse spindel" eller "blinka lilla stjärna där" under tiden.