Viktig information! Hur ska handlingen gå till?  Handhygien!

Läs även underflikar i menyn handlingshjälp!

Viktig information
Du som volontär åtar dig att aldrig besöka kunden om du har några som helst förkylningssymtom. Ring snarast Margareta Stjernqvist,ansvarig, som tar in en annan volontär.

De hygienrutiner som gäller skall följas av alla Orsa Besöksgrupps volontärer. De hygienrutiner som gäller för Orsa Besöksgrupp meddelas av ansvarig Margareta Stjernqvist.

Alla volontärer måste kunna visa upp ID-kort eller körkort om kunden så begär.

Volontären skall alltid bära tilldelad gul väst för att visa för den man besöker att volontären kommer från Orsa Besöksgrupp. Den gula västen talar också om för allmänheten att vi utför ett viktigt arbete som betyder mycket för de som vi hjälper. Jag brukar få uppmuntrande ord och lite frågor om hur vi arbetar. Vi ska vara stolta över vårt arbete och bära västen med insikten att vi även kan inspirera andra till att göra en insats för andra människor.

Så här går handlingen till
Steg 1
Kunden, anhörig eller en vän kontaktar Margareta Stjernqvist om att handlingshjälp behövs.
Margareta tar nödvändiga uppgifter för att kunna välja rätt volontär.

Steg 2
Margareta kontaktar den volontär som passar bäst och lämnar över namn och telefonnummer till den som vill ha hjälp.

Steg 3
Margareta kontaktar kunden och talar om volontärens namn och telefonnummer.

Steg 4
Volontären kontaktar den kund som den blivit tilldelad och gör upp om hur kunden vill betala, vilken affär kunden vill ha handlat i samt vilken dag som passar.

Betalning med Swish
Be kunden att ta ett foto av handlingslistan för att sända över den till dig. Antingen sänder kunden över pengar till dig i förväg eller så lägger du ut pengar för det som handlas och får sedan betalt när du kommer med varorna. Du kan direkt åka och handlar utan att träffa kunden först. Ni gör sedan upp när varorna avlämnas.

Betalning med Kontanter eller ICA-kort
I det här fallet måste du först åka hem till kunden och hämta pengar eller ICA-kort. Ta med handlingslista och kassar när du sedan åker för att handla.

Du lägger ut pengar (kunden har inte Swish)
Du ringer kunden som talar om vad och var du ska handla. Du åker och handlar direkt utan att besöka kunden först. Ni gör sedan upp när varorna avlämnas. Ta med växelkassa.

Betalning med kontokort
Känner du som volontär dig trygg med att ta emot ett kontokort så är det okey.

Steg 5
Du åker och handlar. Tag alltid kundens telefonnummer. Om någon vara inte finns så ringer du kunden och fråga om du kan ta något annat som passar. Samla gärna ihop det du vill fråga kunden om när du nästan är klar med handlingen.

Steg 6
Sprita händerna innan du går fram till kundens dörr. Visa Körkort eller ID-kort om kunden vill. Gör upp betalningen. Om du behöver bära in kassarna skall du ta av dig skorna. Håll avstånd till kunden. Efter avslutat besök är det dags att sprita händerna igen.

Steg 7
Efter det första handlingstillfället kontaktas kunden och volontären av Margareta Stjernqvist för att höra om allt fungerat bra. Om allt var bra så kommer volontären fortsätta att hjälpa kunden.

------------------------

Vad gäller våra volontärer så kontrolleras det att körkortet är giltigt och att bilen de kör är besiktigad och har försäkring.

------------------------

Hygienrutiner för volontärer som ska hjälpa till med att handla

1.  Nytvättade händer när du åker hemifrån.

2. Sprita händerna innan du går ur bilen.

3. Ring på dörren och kliv tillbaka. Håll avstånd.

4. Kunden ger dig betalningsmedel och handlingskassar. 

5. När du lämnar kunden spritar du händerna.

6. Åk och handla.
    Sprita gärna handtaget på vagns- och korghandtaget innan du börjar handla.

8. Packa varorna i kassarna. Kör ut varorna och ställ bort vagnen/korgen.

9.  Sprita händerna.

10. Åk tillbaka till kunden och lämna varorna, kvitto och eventuella pengar.
     Ring på dörren. Backa tillbaka. Om de vill så kan du bära in varorna. Håll avstånd.

11. Tillbaka i bilen spritar du händerna igen.

OBS!
Om du kör en kund i din bil så måste du vara noggrann med spritningen. Kunden ska sitta i baksätet bakom passagerarsätet. I bland måste du hjälpa kunden att sätta på sig bilbältet. Eftersom du då kommer nära så använd gärna munskydd.

----------------------------

Hur ska du göra när du tvättar händerna?

0. Tag gärna av dina ringar.

1.  Blöt händerna och handleder med vatten.

2. Tag tvål och gnugga upp ett lödder handflata mot handflata.

3. Lägg höger handflata över vänster handrygg och gnugga även mellan fingrarna.
    Gör nu samma sak med vänster handflata över höger handrygg.

4. Handflata mot handflata med sammanflätade fingrar. Gnugga handflatorna mot varandra.

5. Gnugga dina tummar, först höger och sedan vänster.

6. Gnugga med dina högra fingrar i vänster handflatan och sedan tvärt om.

7. Roterande tvätt av händerna och bägge handlederna.

Samma program gäller för handsprit. Tag 2-5 ml handdesinfektion och gnugga tills det torkat in.

Låt handtvätten ta ca 30 sekunder. Sjung "Imse vimse spindel" eller "blinka lilla stjärna där" under tiden.