INSTÄLLT TILLSVIDARE!

Kommande aktiviteter 2020

Tisdag 17 mars.                                                                 INSTÄLLT tillsvidare p.g.a.  Coronaviruset
Bingo på Lillåhem.
För boende och anhöriga. Bingo genomförs var 14 dag. Bingo med priser.
Om du vill så hjälper Orsa Besöksgrupps volontärer dig gärna. Vi träffas i Lillåhems matsal
klockan 14.00. Slut ca 15.30. Volontärer samlas klockan 13.30. 

Onsdag 25 mars                                                              INSTÄLLT tillsvidare!
Trivselträff i Hansjö Bygdegård. Ej klart ännu! Start 14.00 (slut 16.00)!
För dig som är hemma på dagtid. Alla åldrar är välkomna.

Det bjuds på musikunderhållning och allsång.

Det serveras kaffe/te med delikata smörgåsar. Allergier meddelas i god tid före.

Temaföredrag. Annika Alfredsson berättar om Demens.

Lotteri med fina priser. 10 kronor/lott.

Entrèavgift 50 kronor. Helst jämna pengar eller Swish.

Om du har svårt att ta dig till Trivselträffen så hör av dig i god tid till Margareta Stjernqvist
på 070-601 11 55.

Volontärer träffas klockan 12.30.

APRIL 
Tisdag 14 april                                                               
INSTÄLLT tillsvidare!
Bingo på Lillåhem. För boende och anhöriga. Bingo genomförs var 14 dag. Bingo med priser.
Om du vill så hjälper Orsa Besöksgrupps volontärer dig gärna. Vi träffas i Lillåhems matsal
kl 14.00 och slutar kl. 16.00. Volontärer samlas klockan 13.30.  

Onsdag 15 april                                                       INSTÄLLT tillsvidare 
Medlemsmöte Orsa församlingshem klockan 16.00-17.00.

15.30 Fika med smörgås
16.00 Möte.

Anmälan till Margareta Stjernqvist för fikaberäkning 070-601 11 55.

Onsdag 15 april                                                               INSTÄLLT tillsvidare!
Infomöte nya volontärer + cykelpiloter i Orsa församlingshem.

17.30-18.30.
Här får du veta hur Orsa Besöksgrupp fungerar.
Vad kan du hjälpa till med?
Vad har vi för krav på dig som volontär?
Detta och mycket mer får du veta under infomötet.

Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga ner!!

Kom och lyssna på vad vi har att erbjuda. Tänk dig att få glädja en annan medmänniska så att den mår bättre. Det är så många ensamma i Orsa som behöver ditt sällskap. Du kan själv berätta vad du tror att du kan hjälpa till med. Du kanske har eller har haft en profession som komma till nytta för andra. Bara din fantasi sätter gränser för vad du kan göra.

Mer information får du genom att kontakta Margareta Stjernqvist på 070-601 11 55.

18-19 april lördag-söndag                                                 INSTÄLLT tillsvidare!
Orsa Expomässan i Orsa ishall. Vi representerar med vår Taxi TrioBike och med flera volontärer som kan berätta om vårt viktiga arbete.

Måndag 20 april                                                               INSTÄLLT tillsvidare!
Fikastund i Skattungbyn på "Kristallen" samlingslokalen ovanpå Skattunge handel.
Start 13:30 (slut 15:30). Alla åldrar är välkomna!

Arrangeras av Orsa församling. Orsa Besöksgrupps volontärer står för transporter.

Underhållning och allsång av Kjell Thiger som kommer och spelar sin medryckande musik.

Kaffe/te med nybakt mjuk kaka. Entré 50 kr självkostnadspris.

Tag nu med dig en vän och kom hit och lyssna på medryckande musik. Missa inte möjligheten att få träffa andra och prata gamla minnen.

Behöver du skjuts till Skattungbyn så ringer du i god till Margareta Stjernqvist
070-601 11 55.

Onsdag 22 april                                                             INSTÄLLT tillsvidare!
Trivselträff i Stackmora bystuga. Start 14.00 (slut 16.00).
För dig som är hemma på dagtid. Alla åldrar är välkomna!

Det bjuds på musikunderhållning och allsång av Martin Neunherz & Margareta Stjernqvist.

Tema: MusikQuiz med vinster.

Det serveras kaffe/te med delikata smörgåsar. Allergier meddelas i god tid före.

Lotteri med fina priser. 10 kronor/lott.

Entrèavgift 50 kronor. Helst jämna pengar eller Swish.

Om du har svårt att ta dig till Trivselträffen så hör av dig i god tid till Margareta Stjernqvist
på 070-601 11 55.

Volontärer träffas klockan 12:30.

Tisdag 28 april                                                               INSTÄLLT tillsvidare!
Bingo på Lillåhem. För boende och anhöriga. Bingo genomförs var 14 dag. Bingo med priser. 
Om du vill så hjälper Orsa Besöksgrupps volontärer dig gärna. Vi träffas i Lillåhems matsal
kl 14.00 och slutar kl. 16.00. Volontärer samlas klockan 13.30. 

Torsdag 30 april
Sista dagen för att ansöka om föreningsbidrag hos Orsa kommun.

MAJ
Torsdag 7 maj                                                               
INSTÄLLT tillsvidare!

Infomöte nya volontärer + cykelpiloter i Orsa församlingshem.

17.30-18.30.
Här får du veta hur Orsa Besöksgrupp fungerar:
Vad kan du hjälpa till med?
Har vi några krav på dig som volontär?
Detta och mycket mer får du veta under infomötet.

Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga ner!!

Kom och lyssna på vad vi har att erbjuda. Tänk dig att få glädja en annan medmänniska så att den mår bättre. Det är så många ensamma i Orsa som behöver ditt sällskap. Du kan själv berätta vad du tror att du kan hjälpa till med. Du kanske har eller har haft en profession som komma till nytta för andra. Bara din fantasi sätter gränser för vad du kan göra.

Mer information får du genom att kontakta Margareta Stjernqvist på 070-601 11 55.

Tisdag 12 maj                                                                  INSTÄLLT tillsvidare!
Bingo på Lillåhem. För boende och anhöriga. Bingo genomförs var 14 dag. Bingo med priser.
Om du vill så hjälper Orsa Besöksgrupps volontärer dig gärna. Vi träffas i Lillåhems matsal
kl 14.00 och slutar kl. 16.00. Volontärer samlas klockan 13.30.  

Måndag 25 maj                                                                INSTÄLLT tillsvidare!
Fikastund i Skattungbyn 
på "Kristallen" samlingslokalen ovanpå Skattunge handel.
Start 13:30 (slut 15:30). Alla åldrar är välkomna! Terminsavslutning.

Arrangeras av Orsa församling. Orsa Besöksgrupps volontärer står för transporter. Underhållning och allsång.

Musikunderhållning och allsång av Jens Carlsson som spelar sin medryckande musik.

Kaffe/te med nybakt mjuk kaka. Entré 50 kr självkostnadspris.

Tag nu med dig en vän och kom hit och lyssna på medryckande musik. Missa inte möjligheten att få träffa andra och prata gamla minnen.

Behöver du skjuts till Skattungbyn så ringer du i god till Margareta Stjernqvist
070-601 11 55.

Onsdag 20 maj                                                               INSTÄLLT tillsvidare!
Medlemsmöte Orsa församlingshem klockan 16.00-17.00.

15.30 Fika med smörgås
16.00 Möte.

Anmälan till Margareta Stjernqvist för fikaberäkning 070-601 11 55.

Onsdag 20 maj                                                               INSTÄLLT tillsvidare!
Infomöte nya volontärer + cykelpiloter i Orsa församlingshem.

17.30-18.30.
Här får du veta hur Orsa Besöksgrupp fungerar:
Vad kan du hjälpa till med?
Har vi några krav på dig som volontär?

Detta och mycket mer får du veta under infomötet.

Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga ner!!

Kom och lyssna på vad vi har att erbjuda. Tänk dig att få glädja en annan medmänniska så att den mår bättre. Det är så många ensamma i Orsa som behöver ditt sällskap. Du kan själv berätta vad du tror att du kan hjälpa till med. Du kanske har eller har haft en profession som komma till nytta för andra. Bara din fantasi sätter gränser för vad du kan göra.

Mer information får du genom att kontakta Margareta Stjernqvist på 070-601 11 55.

Tisdag 26 maj - Sista för denna termin!                          INSTÄLLT tillsvidare!
Bingo på Lillåhem. För boende och anhöriga. Bingo genomförs var 14 dag. Bingo med priser.
Om du vill så hjälper Orsa Besöksgrupps volontärer dig gärna. Vi träffas i Lillåhems matsal
kl 14.00 och slutar kl. 16.00. Volontärer samlas klockan 13.30.   

Onsdag 27 maj                                                               INSTÄLLT tillsvidare!
Trivselträff i Stackmora bystuga. Start 14.00 (slut 16.00).
För dig som är hemma på dagtid. Alla åldrar är välkomna!

Det bjuds på musikunderhållning och allsång av Jörgen Nohrin, Margareta Kärn och Pelle Klockar.

Det serveras kaffe/te med delikata smörgåsar. Allergier meddelas i god tid före.

Temaföredrag: Lars Olof Uleander, Stackmora trädgård kommer och berättar om hur det gått efter branden och hur framtiden ser ut. Tips och råd för din trädgård.

Lotteri med fina priser. 10 kronor/lott.

Entrèavgift 50 kronor. Helst jämna pengar eller Swish.

Om du har svårt att ta dig till Trivselträffen så hör av dig i god tid till Margareta Stjernqvist
på 070-601 11 55.

Volontärer träffas klockan 12.30.

JUNI
Vårt arbete fortsätter som vanligt under semestern men något reducerat. 

Onsdag 3 juni.                                                                 INSTÄLLT tillsvidare!
Terminsavslutningslunch och medlemsmöte klockan 10.30-13.30.

Plats meddelas senare.

Anmälan till Margareta Stjernqvist 070-601 11 55.

JULI
Vårt arbete fortsätter som vanligt under semestern men något reducerat. 

Onsdag 22 juli (eller lördag 18 juli)                               INSTÄLLT tillsvidare!
Trivselträff med musik i sommartid. Plats meddelas senare! Start 14.00 (slut 16.00).
För dig som är hemma på dagtid. Alla åldrar är välkomna!

Det bjuds på blandad musik och allsång av lokala musiker.
VILL DU VARA MED OCH SPELA ELLER GÖRA NÅGOT ANNAT FÖR ATT GLÄDJA DINA MEDMÄNNISKOR, HÖR AV DIG!

Förtäring finnes.

Entrèavgift 50 kronor. Helst jämna pengar eller Swish.

Om du har svårt att ta dig till Trivselträffen så hör av dig i god tid till Margareta Stjernqvist
på 070-601 11 55.

AUGUSTI
Torsdag 13 augusti.                                                        OBS! Anmälan. Endast för aktiva volontärer.
Kick-off och medlemsmöte i Kallmora klockan 11.00-15.00.

Torsdag 13 augusti                                                          Ingen föranmälan!
Infomöte nya volontärer + cykelpiloter i Orsa församlingshem.

17.30-18.30.
Här får du veta hur Orsa Besöksgrupp fungerar:
Vad kan du hjälpa till med?
Har vi några krav på dig som volontär?

Detta och mycket mer får du veta under infomötet.

Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga ner!!

Kom och lyssna på vad vi har att erbjuda. Tänk dig att få glädja en annan medmänniska så att den mår bättre. Det är så många ensamma i Orsa som behöver ditt sällskap. Du kan själv berätta vad du tror att du kan hjälpa till med. Du kanske har eller har haft en profession som komma till nytta för andra. Bara din fantasi sätter gränser för vad du kan göra.

Mer information får du genom att kontakta Margareta Stjernqvist på 070-601 11 55.

Torsdag 27 augusti                                                         Ingen föranmälan!
Infomöte nya volontärer + cykelpiloter i Orsa församlingshem.

17.30-18.30.
Här får du veta hur Orsa Besöksgrupp fungerar:
Vad kan du hjälpa till med?
Har vi några krav på dig som volontär?

Detta och mycket mer får du veta under infomötet.

Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga ner!!

Kom och lyssna på vad vi har att erbjuda. Tänk dig att få glädja en annan medmänniska så att den mår bättre. Det är så många ensamma i Orsa som behöver ditt sällskap. Du kan själv berätta vad du tror att du kan hjälpa till med. Du kanske har eller har haft en profession som komma till nytta för andra. Bara din fantasi sätter gränser för vad du kan göra.

Mer information får du genom att kontakta Margareta Stjernqvist på 070-601 11 55.

Fredag 28 augusti.
Förberedelser inför Orsa kampen på Lillåvallen i Orsa.

Läs mer på vår hemsida under fliken Orsakampen. 

VOLONTÄRER SÖKES!

Lördag 29 augusti.
Orsakampen, PREMIÄR!

Förmiddagen individuella tävlingar. Eftermiddagen lagtävlingar.

Läs mer på vår hemsida under fliken Orsakampen.

VOLONTÄRER SÖKES!

SEPTEMBER
Äldre- och anhörighetsmässa.
Kom och besök oss vid vårt bord. Vi kommer presentera våra olika aktiviteter för dig som besöker oss. Ställ gärna frågor så berättar vi gärna hur det fungerar med Orsa Besöksgrupp. 

Funderar du på att bli volontär? Du bestämmer själv hur mycket tid du vill ge till en annan medmänniska. Välkommen för att besöka oss. 

Onsdag 9 september.
Trivselträff i Orsas olika bystugor klockan 14.00-16.00. Plats meddelas senare. 
Alla åldrar är välkomna!

Tisdag 15 september.
Terminsstart Bingo på Lillåhem klockan 14.00-15.30.

Torsdag 17 september.
Informationsmöte nya volontärer i Orsa församlingshem klockan 17.30-18.30.

Tisdag 29 september.
Bingo Lillåhem klockan 14.00-15.30.

Onsdag 7 oktober.
Trivselträff i Orsas olika bystugor klockan 14.00-16.00. Alla åldrar är välkomna! Plats meddelas senare. 

Tisdag 13 oktober.
Bingo Lillåhem klockan 14.00-15.30. 

Tisdag 27 oktober.
Bingo Lillåhem klockan 14.00-15.30.

Tisdag 10 november.
Bingo Lillåhem klockan 14.00-15.30. 

Onsdag 11 november.
Trivselträff i Orsas olika bystugor klockan 14.00-16.00. Alla åldrar är välkomna! 
Plats meddelas senare.

Tisdag 24 november.
Bingo Lillåhem klockan 14.00-15.30.

Torsdag 3 december.
Trivselträff med musik i juletid! i Missionskyrkan klockan 14.00-16.00. Alla åldrar är välkomna! 
Det bjuds på blandad musik, kaffe/te och smörgås. 
ALLA SOM VILL FÅR KOMMA OCH SPELA!  Kontakta Margareta Stjernqvist
070-601 11 55 om du vill vara med.

Tisdag 8 december - Sista gången för terminen
Bingo Lillåhem klockan 14.00-15.30. 

Onsdag 16 december.                                                   OBS! Anmälan. Endast för aktiva volontärer.  
Terminsavslutningslunch och möte. Plats och tid meddelas senare.

Tisdag 22 december.
Förberedelser Jullunch i Orsa församlingshem 14.00-17.00.
Arrangeras av Orsa församling. Orsa Besöksgrupp hjälper till.

Onsdag 23 december.
Jullunch i Orsa församlingshem klockan 11.00-14.00. Mingel från 10.30.
Arrangeras av Orsa församling. Orsa Besöksgrupps volontärer hjälper till.