NYHETER

God fortsättning på det nya året!

Orsa Besöksgrupp ser fram mot ett fantastiskt år 2020. Vi har som mål att
hjälpa fler av våra medmänniskor som behöver oss.

Vi vill sprida lite glädje i vårt samhälle och stötta de personer som behöver det.

Se upp år 2020 här kommer vi!