STATISTIK            

                                                                                            Sidan beräknas klar senast 2018-07-12
Läs mer nedan!

UNDER ARBETE vad gäller 2017 års statistik. EJ KLART!


Sammanfattning över genomförda aktiviteter:

Antal volontärer (vid årsskiftet)                 2016               2017        2018
                                                                       25                   26


Individuella aktiviteter                                           2016              2017       2018                 

 • Antal besök                                                  796 

 • Antal timmar                                                1823

 • Antal körda mil                                              615      

2016 antal besök och antal timmar endast 16 personer redovisat. Antal körda mil endast 
4 personer redovisat.

Individuella aktiviteter innebär:
Hembesök för social samvaro, ledsagning, transporter, promenader, cykelturer med mera. 
Överklaga bluffakturor, hjälp med att ansöka om färdtjänst och bostadstillägg, hjälp att ansöka om hörselapparat, hjälp att sälja hus (i undantagsfall), hjälp med enklare deklarationer, läsa papper från myndigheter och svara på densamma,  ringa till VårdC och beställa tid. Kontakt med biståndshandläggare och hemtjänst. Se över säkerheten i hemmet och kontakta berörda myndigheter för åtgärd m.m.

    

Aktiviteter allmänna (se nedan)                           2016           2017           2018

Antal timmar                                                              421

Antal tillfällen:

 • Bingoträffar på Lillåhem.                                 16
  (bingo, rullstolsdans, fester, fiske).
  20 volontärer lade ner antal timmar             177

 • Fikastunder i Skattungbyn                               6

 • Jullunch för ensamma                                      1
  Antal besökande vid jullunch                         28
  7 volontärer som lade ner antal timmar         34

                                                                        2016         2017           2018

 • Medlemsmöten m.m.                                       13                                   2
  (10 medlmöten, 1 årsmöte, 1 styrmöte, 1 konst)
  28 volontärer som lade ner antal timmar      22

 • Presentation av Orsa Besöksgrupp                7

 • Trivselträffar                                                     5
  Februari        Åberga-Mickelvål bystuga         
  April              Stackmora bystuga                                                        1
  Juni               Slättbergs bystuga                     
  September   Orsa församlingshem                  
  November    Hansjö bygdegård
  Ca 35 besökande/träff (ej volontärer)
  26 volontärer lade ner antal timmar              78                   

 • Te-dans                                                             1

 • Tårtbuffé/kakbuffé (april & oktober)                 1
  7 volontärer lade ner antal timmar                22

Exempel på vad besök räknas som:

 • Telefonsamtal till brukare
 • Hembesök/social samvaro
  (spela kort, fika, läsa, handarbeta, prata, läsa papper m.m)

 • Ledsagare
  (läkare, tandläkare, handla mat, handla medicin, handla kläder och skor)

 • Transport
  (läkare, tandläkare, handla mat, sjukhus, utflykt)

 • Volontär
  (handlar mat, medicin m.m.)

Om du har några frågor hör gärna av dig till Margareta Stjernqvist 070-601 11 55.