Utbildning

Alla volontärer utbildas i Hjärt- och lungräddning för att i ett eventuellt nödläge kunna hjälpa till att rädda liv. Utbildning görs fortlöpande under året med flera övningstillfällen varje termin.


Alla volontärer utbildas i hur man på bästa sätt kan förebygga fallolyckor i hemmet. På så sätt kan de vid hembesök, göra en snabbscanning i hemmet hos den de besöker, för att se om något behöver åtgärdas. De kan då erbjuda en säkerhetsgenomgång av hemmet.
Detta är naturligtvis frivilligt för den som man besöker.