UTBILDNING

Alla volontärer utbildas i Hjärt- och lungräddning för att i ett eventuellt nödläge kunna hjälpa till att rädda liv. Görs fortlöpande under året med övningstillfällen efter nästan varje medlemsmöte.

Alla volontärer utbildas i hur man på bästa sätt kan förebygga fallolyckor i hemmet. På så sätt kan de vid hembesök göra en snabbscanning för att se om något behöver åtgärdas. De kan då erbjuda en säkerhetsgenomgång av hemmet. Detta är naturligtvis frivilligt för den som man besöker.